Šta je facebook grupa ?

Facebook grupe su mesto gde članovi istih ili sličnih interesa dele informacije, a koriste se kako u privatne tako i u poslovne svrhe. Mogu biti javne ili tajne. Javnim grupama može pristupiti svako, a da bi ste postali član zatvorene grupe neko vam mora poslati pozivnicu. Svaki član grupe istu može napistiti u svakom trenutku. Članovi grupe mogu objavljivati tekst i fotografije, deliti fajlove, kreirati događaje i ankete.

Šta administrator (vlasnik) grupe, može raditi što ne mogu članovi grupe?

Administrator grupe vrši podešavanja grupe. Dodaje nove administratore sa punim ili ograničenim privilegijama, a može uklanjati već dodeljena administratorska prava. U okviru same grupe, administrator može uklanjati postove koji krše pravila grupe, izbacibati članove iz grupe i blokirati im ponovni pristup istoj. Samo administrator grupe može postaviti cover fotografiju i pinovan prvi post.

Kome je potrebna facebook grupa ?
1. Oni koji se bavite prodajom na internetu (obuća, odeća, tehnika, kućni ljubimci…)
2. Oni koji se bave internet marketing poslovima (SFI i slično…)
3. Oni koji žele da promovišu svoj sajt bilo da je informativnog, zabavnog ili komercijalnog karaktera
4. Oni koji žele da imaju grupu koja bi okupila ljude sa istim ili sličnim intresovanjima

Kako se postaje administrator (vlasnik) grupe?

Administrator grupe postajete osnivanjem grupe ili naknadnim dodavanjem od strane drugog administratora.

Da li mogu sam napraviti FB grupu?
Svako ko ima Facebook profil može kreirati grupu. Kreiranjem grupe postajete jednini član grupe i njen administrator. Čest problem koji nailaze ljudi jeste da pokušaju da naprave svoju grupu gradeći je ‘od nule’. Grupe često ne dostignu ni broj od 50 članova, jer retko ko želi da se učlani u malu grupu. Da bi grupa dostila veliki broj članova potrebno je dosta vremena i truda.

Ako želim da kupim grupu?
Ako želite da kupite grupu pogledajte ponudu na sledećem linku